Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) gäller mellan dig (”Dig”, ”Du”, ”Din” och ”Dina”) som registrerad användare av tjänsten Society Icon (”Tjänsten”) och Sociaty Icon AB (”Society Icon”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”), org. nr. 559101-0284. Tjänsten avser huvudsak att vara en digital marknadsplats där företag som vill köpa influencer marketing kan lägga ut annonser för publicering i Dina sociala mediekanaler, komma i kontakt med Dig, ingå avtal, följa upp spridningen på de annonser som publiceras samt administrera betalningen till anlitade influencers. Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”).

 1. VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Society Icon värnar om Din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi följer lagar och direktiv för att skydda din personliga integritet, samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter. 

Vi behandlar Dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Det är viktigt att Du tar del av och förstår Policyn och känner Dig trygg i Vår behandling av Dina personuppgifter. 

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och kan därför komma att uppdatera denna Policy, varför Du bör läsa igenom vår Policy vid jämna mellanrum för att vara uppdaterad. Vid större ändringar av Vår behandling av Dina personuppgifter kommer Vi även att meddela dessa till den e-post som är registrerad i Appen. Du hittar alltid den senaste versionen av policyn i Appen.

Du är alltid välkommen att kontakta Oss om Du har frågor eller synpunkter kring Vår hantering av Dina personuppgifter. 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

För att nyttja Vår Tjänst måste Vi samla in personlig information om Dig i olika faser. Vid registrering av ditt konto behöver Vi följande information om Dig:

 1. För- och efternamn,

 2. födelsedatum,

 3. en e-postadress,

 4. profilbild,

 5. hemadress,

 6. innehållet i ditt Instagram konto

 7. adress och

 8. ett lösenord.

Du kan även välja att registrera Dig via Facebook. Vi samlar då in Personuppgifter från din offentliga Facebookprofil. 

Vi kan komma att be om fler personuppgifter i samband med att Du blir accepterad och publicerar en kampanj eller för att Du ska kunna erhåller ersättning, såsom bankkonto och fullständigt personnummer.

Genom Din användning kommer Vi också att få tillgång till din användarhistorik, såsom spridning av Dina kampanjer. Vi kommer även att få tillgång till viss standardmässig teknisk information om Ditt användande, såsom din enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, data och anslutningsinformation samt statistik om sidvisningar.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket ändamål (varför)?

När Du har lämnat personuppgifter till Oss hanterar Vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan: Information om Dig

Ändamål för användningen av Dina uppgifter:

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

A.

E-post, för- och efternamn, födelsedatum, profilbild, användarnamn och lösenord.

För att kunna administrera Ditt användande.

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig (dvs. våra åtaganden som fram går av de allmänna villkoren) utgör den lagliga grunden för att hantera Dina personuppgifter i egenskap som användare. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla Våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig, exempelvis skapa och administrera Ditt användarkonto på ”Profile settings” ta del av kampanjer och administrera utbetalningar. 

B. 

Namn, E-post, fullständigt namn, och användarhistorik.

För att kunna hantera supportärende. 

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig utgör den lagliga grunden för att kunna hjälpa Dig vid frågor om Appen eller andra ärenden relaterade till kampanjer samt eventuellt ställa uppföljande frågor om hur Du tycker att Tjänsten har fungerat för Dig som användare. 

C. 

Bankkonto, fullständigt personnummer och fullständigt namn.

För att kunna betala ut Din intjänade utbetalning till ditt bankkonto samt skatt och socialavgifter.

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig och betala ut den utbetalning Du har tjänat genom att genomföra och på ett framgångsrikt sätt publicerade kampanjer. Utbetalningen sker genom en tredje part till oss.  

D.

E-post, samt i vissa fall telefonnummer, adress, användarhistorik, samt annan standardmässig teknisk information.

För att kunna skicka information om Tjänsten (såsom om nya funktioner eller kampanjer), generell marknadsföring (såsom utskick av våra nyhetsbrev) och personlig direktmarknadsföring.

Den lagliga grunden är Vårt berättigade intresse av att kunna göra Dig uppmärksam på nya funktioner, kampanjer och uppdateringar kring Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för att ge Dig erbjudanden om nya kampanjer eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, samt annan nyttig information kopplad till Tjänsten.

E.

E-post och annan information som Du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av Appen, samt säkerställa den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för Dig att kunna besöka och använda Vår App, eller för att kunna förstå hur Du som användare upplever vår Tjänst och därigenom förbättra och utveckla den.

F.

Fullständigt namn, användarhistorik samt resultat från kampanjer.

För att kunna vissa Dina resultat efter en kampanj samt tillhandahålla statistik. 

Den lagliga grunden är Vårt berättigade intresse av att kunna göra Dina resultat tillgängliga för Dig samt tillhandahålla statistik över användandet av Appen.  

G.

E-post och annan information som Du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.

För att kunna förhindra missbruk av Vår Tjänst.

Det är Vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker Tjänst som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av Vår Tjänst.

H.

E-post, samt i vissa fall telefonnummer och adress.

För att kunna avregistrera de användare som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Oss.

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

I.

E-post och annan information som du har angett, användarhistorik, samt standardmässig teknisk information.

För att kunna fullgöra Våra skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra Våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller föreskrifter.

J.

Ditt följare antal samt bilder från Ditt Instagram konto.

För att kunna räkan ut Ditt värde som är grunden för en kompensation Du 

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig och betala ut den utbetalning Du har tjänat genom att genomföra och på ett framgångsrikt sätt publicerade kampanjer. Utbetalningen sker genom en tredje part till oss.  

K.

Din hemadress.

För att kunna skicka varor och produkter till Dig som krävs för att Du ska kunna genomföra kampanjer. 

Det användaravtal som Vi har ingått med Dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Dig och betala ut den utbetalning Du har tjänat genom att genomföra och på ett framgångsrikt sätt publicerade kampanjer. Utbetalningen sker genom en tredje part till oss.  


 1. KAN VI KOMMA ATT DELA MED OSS AV PERSONUPPGIFTER?

Vi delar endast Dina personuppgifter när detta krävs för att använda Tjänsten, när det är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda Oss av ett personuppgiftsbiträde som är ett företag som behandlar informationen för Vår räkning och enligt instruktioner. När Vi delar med Oss av Dina uppgifter med personuppgiftsbiträden kommer dessa att användas för samma ändamål som Vi från början samlade in dem för (exempelvis för att kunna uppfylla Våra åtaganden enligt vårt användaravtal med Dig eller i övrigt enligt lag).


Vi delar dina uppgifter med följande:


 1. IT-tjänster (företag som hanterar kommunikation mellan Dig och Society Icon, nödvändig drift, teknisk support och underhåll av Våra IT-lösningar),

 2. De företag vars kampanjer Du balt att ansöka till, och

 3. Vår betaltjänst som betalar ut Dina intjänade pengar (PE Accounting).


 1. VAR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att Dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla Våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, exempelvis om Vi delar Dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (exempelvis loggfiler). I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en tillräcklig skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller genom Privacy Shield. 

 1. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Genom att använda Appen godkänner Du användandet av s.k. cookies, d v s information som lagras permanent på Din enhet för tillhandahållandet av Tjänsten och för att Tjänsten ska fungera som avsett. 

 1. LÄNKAR

Från Tjänsten kan innehålla länkar till andra websidor som tillhandahålls av andra företag än Society Icon. Denna Policy är inte tillämplig på andra företags hemsidor. Du bör därför läsa igenom deras personuppgiftspolicy.  

 1. HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar information om Dig som användare för att kunna ge Dig den bästa servicen och Vi sparar Dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. 

Ditt användarkonto är giltigt till dess att Du själv säger upp det, och upphör inte om Tjänsten inte nyttjas och är inte heller beroende av eventuell användning av Tjänsten. 


Om Du inte längre vill vara användare kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att Vi mottagit Ditt meddelande om uppsägning. Du kan närsomhelst välja att inte längre motta utskick av olika slag från Oss genom att kontakta oss på support@societyicon.com


 1. VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Vi vill alltid vara transparenta med hur Vi behandlar Dina uppgifter. Om Du vill få insyn i Din personuppgiftsbehandling har Du rätt att begära att få tillgång till Dina uppgifter via ett registerutdrag. Om Vi mottar en begäran från Dig, kan Vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att Vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från Dig. Du har också alltid rätt att begära att Dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på Ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av Dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med Dig och Vi kommer alltid göra Vårt bästa för att tillmötesgå Din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot Vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Vi tillmötesgå Din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om Du motsätter Dig sådan behandling. 

 1. VAR LÄMNAR DU KLAGOMÅL OCH VILKEN MYNDIGHET ÄR ANSVARIG?

Om Du anser att Vi har hanterat Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan Du alltid vända Dig till Oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM DINA PERSONUPPGIFTER?

Vårt mål är att alltid ge Dig enkel och korrekt information om hur Vi använder Dina personuppgifter. Hos Oss är Våra användares personliga integritet viktiga och Vi arbetar ständigt med förbättringar för att Du som medlem alltid ska känner Dig trygg när Du lämnar Dina uppgifter till Oss. Om Du har frågor om hur Vi använder Dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta Vår kundservice via:


Society Icon

C/O Serendipty

Storgatan 10

114 51, Stockholm

support@societyicon.com